Deel dit artikel:

Vlaamse regering verdubbelt fietsbudget in 2021

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kondigde onlangs grote fietsinvesteringen aan. Ze plant volgend jaar 335 miljoen euro investering in fietsinfrastructuur. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. En het komt niets te vroeg...

“Tijdens de lockdown heeft De Vlaming de fiets herontdekt”, zegt Lydia Peeters. Zo werd de fiets veel vaker gebruikt voor de dagelijkse mobiliteit. Deze positieve tendens moet worden aangehouden. Daarom plant Peeters 335 miljoen euro investering in de fiets. Op deze manier haalt de Vlaamse regering drie jaar vroeger dan gepland de doelstelling om het fietsbudget op te trekken tot 300 miljoen euro per jaar. De laatste jaren kreeg de Vlaamse overheid vaak kritiek omdat het fietsinvesteringsbudget kunstmatig werd opgedreven met posten zoals bodemsanering of archeologisch onderzoek. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

SLECHTE STAAT

Uit een rapport van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer (zie link hieronder) bleek dat amper 45,8 procent van de fietspaden langs gewestwegen voldoet aan de normen – met de bekende ‘moordstrookjes’ als toppunt. Hier moet dringend verandering in komen volgens Lydia Peeters. Het extra budget zal dan ook vooral worden ingezet om de rampzalige kwaliteit van de Vlaamse fietspaden aan te pakken.

VEILIGHEID

Er wordt, naast het extra budget voor de fiets, 300 miljoen euro vrijgemaakt voor verkeersveiligheid. Met dit budget wil Peeters in de eerste plaats de 479 bestaande ‘zwarte punten’ in Vlaanderen versneld aanpakken. De minister haalde zelf een ongeval aan waarbij een jonge fietser twee jaar geleden overleed in Gent. Dit voorval vond plaats op een kruispunt dat al 15 jaar op de lijst van zwarte punten stond. Dit kruispunt wordt pas volgend jaar aangepakt. Minister Peeters geeft toe dat het veel te lang duurt voor iets hersteld wordt. Volgens haar wacht de Vlaamse overheid te vaak op de renovatie van nutsleidingen om de fietsinfrastructuur aan te pakken. De aanleg van nutsleidingen duurt tussen de 8 en 10 jaar. Ze komt vandaag nog altijd fietspaden tegen waarvoor ze beschaamd is. “Dit moet veranderen”, aldus Lydia Peeters.

FIETSERSBOND

Bij de Fietsersbond wordt er positief gereageerd op de budgetverhoging van de Vlaamse regering. Ze stellen zich echter wel de vraag of de administratie mee kan met alle plannen. ‘Maar als dat lukt, zetten we een grote stap in de goede richting’ zegt woordvoerder Wies Calens.

Wij hopen vooral dat niet alleen de minister, maar ook alle andere verantwoordelijken hun rol opnemen, zeker nadat we de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, na een maand met maar liefst zeven fietsdoden in zijn provincie doodleuk hoorden melden dat een helmplicht de oplossing zou zijn voor meer veiligheid. Uiteraard zijn we er voorstander van dat zoveel mogelijk fietsers een helm dragen, maar de laatste keer dat we de veiligheidsstudies lazen, konden we nergens terugvinden dat een helm helpt als je door een vrachtwagen wordt meegesleurd…