Deel dit artikel:

Minister stuurt fietsteam op pad

De Vlaamse overheid begint met een nieuwe aanpak van het fietspadenbeleid. Minister Hilde Crevits stuurt een fietsteam op pad dat een aantal missing links en zwarte punten moet wegwerken.


Dit jaar plant minister Crevits al 200 projecten. (foto belga)
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte 100 miljoen euro vrij om te investeren op het terrein. Voor dit jaar zijn er 200 projecten gepland. De minister maakt zich sterk dat de meeste daarvan nog dit jaar zullen worden gerealiseerd.

Om te achterhalen waar de noden het hoogst zijn, stelde Crevits een fietsteam samen. “Het is de allereerste keer dat alle betrokken diensten de krachten hebben gebundeld en ze hebben samen gezocht naar welke schakels er prioritair moeten worden aangepakt”, aldus de minister.

Crevits stelde ook het nieuwe fietspadenrapport voor. Daaruit blijkt dat de staat van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen tussen 2007 en 2009 licht verbeterd is. Bij de voorstelling van het eerste fietspadenrapport scoorde 11,5 procent onvoldoende of ronduit slecht op het vlak van comfort. In de nieuwe meting is dat aandeel gedaald tot 9,5 procent. 

Uit de cijfers blijkt dat het comfort van de fietspaden er in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen is op vooruitgegaan. West-Vlaanderen telt nog het grootste aandeel slechte fietspaden (14,6 procent). Oost-Vlaanderen is status-quo gebleven. Enkel in Vlaams-Brabant is een verslechtering merkbaar. Daar stijgt het aantal oncomfortabele fietspaden van 10,7 procent naar 13,6 procent.

FIETSERSBOND: ‘RESULTATEN OP TERREIN BEKIJKEN’

De Fietsersbond is “afwachtend positief” over de fietsinvesteringsplannen van minister Crevits. De voorzitter van de Fietsersbond, Wim Depondt, is alvast tevreden over de vlakheidsnorm die wordt ingevoerd bij de aanleg van fietspaden.

Maar de bond wil vooral de resultaten op het terrein bekijken. Aan het huidige investeringsritme van 100 miljoen euro per jaar duurt het volgens de Fietsersbond nog zeker 30 jaar vooraleer het geplande fietsroutenetwerk van 12.000 kilometer er helemaal ligt.

De Fietsersbond pleit voor een drastische hertekening van het fietspadbeleid en stelt voor om alle fietsprojecten uit te besteden aan een apart overheidsagentschap naar het voorbeeld van de BAM of VIA-Invest.Bekijk de gedetailleerde fietsinvesteringsprogramma’s per provincie op kaart