Deel dit artikel:

Fietsen laat je een half jaar langer leven

Een excuus nodig om te fietsen? Een recent Nederlands onderzoek toont aan dat onze noorderburen een half jaar langer leven doordat ze vaak naar de fiets grijpen. Dat voorkomt daar zo'n 6500 sterfgevallen per jaar.

De Universiteit Utrecht heeft een onderzoeksprogramma lopen onder de noemer Healthy Urban Living. Dat leverde een onderzoek op waarvan de resultaten in juni zijn gepubliceerd in het American Journal of Public Health. Daarvoor lieten de Utrechtse onderzoekers een nieuwe rekentool van de Wereldgezondheidsorganisatie (het WHO) los op hun fietsstatistieken.

Daaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 75 minuten per week fietst, wat overeenstemt met meer dan een vierde van alle transportmomenten. Dat heeft erg positieve gevolgen voor de gezondheid van die fietsende Nederlander. Doctor Carlijn Kamphuis: “Door middel van enquêtes verzamelde het “Onderzoek Verplaatsingen in Nederland” gegevens over de mobiliteit van ongeveer vijftigduizend Nederlanders. Deze gegevens gebruikten we als input voor de WHO-tool. Zo konden we berekenen dat men gemiddeld door elk gefietst uur, ongeveer een uur langer leeft. Met 75 minuten fietsen per week kom je voor Nederlanders dan op ongeveer een half jaar langer leven uit. Daarnaast bleek het Nederlandse fietsgebruik zo’n 6.500 vroegtijdige sterfgevallen per jaar te schelen.” Het onderzoek leidt uit de gegevens af dat bij 100 minuten fietsen per week – wat overeenkomt met een kwartiertje per dag – de sterftekans voor mensen van 20 tot 65 jaar met zo’n 10 procent afneemt.

BETERE FIETSINFRASTRUCTUUR VERDIENT ZICHZELF TERUG

“Dat is belangrijke informatie om beleidsmakers te overtuigen van het belang van fietsbevorderende maatregelen”, vervolgt Kamphuis. “Met zulke harde cijfers is dat belang vanzelfsprekend. De enorme gezondheidswinst – en daaraan gerelateerde financiële baten – laten zien dat een investering in bijvoorbeeld betere fietspaden zich eenvoudig terugverdient. En daarbij zijn andere voordelen van meer fietsen nog niet eens meegerekend, zoals betere luchtkwaliteit, verminderde verkeersdrukte en een verminderde ziektelast doordat mensen meer bewegen.”

Ook dr. Elliot Fishman, die meewerkte aan het onderzoek en intussen directeur van het Institute for Sensible Transport in Melbourne werd, vult aan: “Nederland kan met deze cijfers dienen als benchmark voor de rest van de wereld als het gaat om de voordelen van fietsen. Nergens ter wereld wordt immers zoveel gefietst als in Nederland.”