Deel dit artikel:

Federaties staan voor wielertoerisme met stijl

Door de negatieve aandacht die het wielertoerisme de jongste tijd in de media krijgt, komen de WBV en de VWB naar buiten met een communiqué voor een veilig en gezond wielertoerisme. Lees het bericht!

VOOR EEN VEILIG EN GEZOND WIELERTOERISME

De negatieve aandacht die een aantal gebeurtenissen, organisaties en ongevallen binnen het wielertoerisme de jongste tijd in de media krijgen, zette Wielerbond Vlaanderen en de Vlaamse Wielrijdersbond ertoe aan om in dit communiqué een gezamenlijk standpunt in te nemen en dat ook naar buiten te brengen in de hoop dat hun boodschap hierdoor nog meer gehoor vindt.Door de sterk toenemende populariteit van de wielersport kompen er vele duizende deelnemers bij, wat helaas ook het aantal ongevallen proportioneel doet stijgen. (foto alain buyck)
Als wielerfederaties zijn wij ervan overtuigd dat wielertoerisme een gezonde en ook veilige sport is en blijft. De vrij stabiele ongevalstatistieken tonen dat aan. Uiteraard komen er door de sterk toenemende populariteit van de wielersport vele duizenden deelnemers bij, wat helaas ook het aantal ongevallen proportioneel doet stijgen.

De federaties staan voor een wielertoerisme met stijl: centraal staan veiligheid, respect en properheid. Wij promoten actief de veiligheid bij zowel organisatoren (verstrekken van informatie, opname van kwaliteits- en veiligheidsvereisten in het lastenboek, terbeschikkingstelling van veiligheidsmateriaal, enz.) als deelnemers (informatieverstrekking, sensibilisering, …). Van dit laatste is de op grotere organisaties bijna unanieme helmdracht – die bij zware valpartijen vaak levensreddend is – een concreet resultaat.

WBV & VWB: ‘Sommigen stellen het wielertoerisme door hun haantjesgedrag in een slecht daglicht’
We sluiten ons ook aan bij andere acties die het wielertoerisme willen beschermen tegen de buitensporigheden van enkelingen die het imago van vele honderdduizenden bepalen. Wij lanceren oproepen, proberen te sensibiliseren maar we moeten soms machteloos toekijken hoe sommigen het wielertoerisme door hun “haantjesgedrag” in een slecht daglicht plaatsen.

Het zit in vele mensen ingebakken om steeds de beste te willen zijn, steeds sneller te willen zijn. Gevolg hiervan is het feit dat ook het wielertoerisme verschillende snelheden kent, waarbij zowel de tragere fietsers als de snellere wielertoeristen op een verantwoorde wijze hun hobby ten volle moeten kunnen beleven. Maar elke vorm van competitie – met het daarmee gepaard gaande hogere risicoprofiel – is uit den boze.

WBV & VWB: ‘Voor ‘renners’ is geen plaats op recreatieve organisaties’
Voor ‘renners’ is immers geen plaats op de recreatieve organisaties. Zij hebben immers via de (al dan niet recreatieve) competitie de mogelijkheid zich met anderen te meten. De federaties nemen daartoe bewust geen snelheidsproeven of chronoritten in de recreatieve kalender op. Deelnemers die door onverantwoord rijgedrag zichzelf of anderen in gevaar brengen, riskeren dan ook door de federatie een sanctie opgelegd te krijgen.

Het plaatsen van seingevers op zgn. ‘zwarte punten’ vormt een belangrijke bijdrage aan het veiliger maken van organisaties, maar mag uiteraard geen vals veiligheidsgevoel creëren. Een correcte toepassing van het verkeersreglement door alle weggebruikers vormt de beste garantie voor een veilig verloop. En omdat voorkomen steeds beter is dan genezen, roepen de federaties de wielertoerist op om defensief te fietsen. Ook de automobilisten – ooit toch ook fietser geweest – passen dit principe best onverkort toe.

Naast gedrag speelt ook infrastructuur een rol. Fietsen doe je nu eenmaal niet op een voetbalveld of in een sportzaal! Een goede infrastructuur is cruciaal: de verkeersstromen van voetgangers, fietsers en wagens worden best zoveel mogelijk gescheiden gehouden. Dat kan door te investeren in een goed fietspadenbeleid, het instandhouden van autoluwe wegen en het verder uitbouwen van de fietsknooppunten en de alternatieve verbindingen tussen dorpskernen.

WBV & VWB: ‘Als federaties willen wij de hand uitsteken naar de overheid om infrastructuurproblemen aan te pakken’
Uiteraard is specifieke infrastructuur zoals wielerbanen en -circuits meer dan welkom. Als federaties willen we hier de hand uitsteken naar de overheid om samen met hen de problemen aan te pakken en samen te zoeken naar oplossingen. Ondertussen blijven wij onze leden wijzen op hun verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en anderen. Laat ons samen van de fiets en van elkaar genieten: fietsen is en moet leuk blijven!

Zowel Vlaamse Wielrijdersbond als Wielerbond Vlaanderen zijn door de Vlaamse Gemeenschap erkende federaties. Ze groeperen samen zo’n 100.000 wielertoeristen in Vlaanderen en organiseren het ganse jaar door zo’n 2.500 recreatieve tochten, zowel voor racefietsen of hybriden op de weg als door bos en veld voor mountainbikes. Alle tochten staan open zowel voor eigen leden als voor anderen, conform de doelstelling van de federaties om zoveel mogelijk mensen op een veilige en gezonde manier van de wielersport te laten genieten.